نمونه درمان های ارتودنسی

 • ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای متوسط در فک بالا و خفیف در فک پایین
 • درمان : ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان با افزایش عرض قوس فک بالا ، عرض لبخند افزایش یافته و اصلاح خط لبخند و اصلاح جفت شدن دندانهای جلو انجام شده است
 • مدت درمان : 22 ماه
 • ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای متوسط در دو فک همراه جلو بودن فک پایین (رابطه کلاس III اسکلتی و دندانی)
 •  درمان : ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دودندان از فک بالا، آماده سازی ارتودنسی و جراحی هر دو فک در نهایت علاوه بر نظم و جفت شدن صحیح دندانها، نمای صورت هم تغییرات مطلوب داشته است.
 • مدت درمان : 19 ماه
 • عکس قبل و بعد از ارتودنسی ثابت  فک بالا و فک پایین با کشیدن چهار دندان
 • اصلاح طرح لبخند و جفت شدن دندانها
 • مدت درمان : دو سال
 • ارتودنسی بزرگسالان عکس قبل و بعد از ارتودنسی ثابت  فک بالا و فک پایین با کشیدن چهار دندان
 • اصلاح طرح لبخند و جفت شدن دندانها و نگهدارنده ثابت در فک پایین
 • مدت درمان : دو سال توسط متخصص ارتودنسی
 • ناهنجاری : بهم ریختگی خفیف دندانها، رابطه نامناسب فک (انحراف فک پایین به جلو)، دو دندان در فک بالا از قبل کشیده شده است  که فضاهای خالی ایجاد کرده و جفت شدن دندان ها را بهم زده است.
 • درمان : ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دو دندان آسیای میانی از فک پایین؛ بعد از درمان، رابطه فکی، جفت شدن دندانها و نیم رخ صورت کاملاً اصلاح شده  است.
 • مدت درمان : 33 ماه
 • ناهنجاری : بهم ریختگی متوسط دندانها، رابطه نامناسب فک و دندانها (جلو بودن فک بالا و عقب بودن فک پایین)  
 • درمان : ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان همراه با هدگیر تراپی
 • در نهایت علاوه بر نظم دندانها، رابطه فکی، جفت شدن دندانها کاملاً اصلاح شده و نیم رخ صورت بهتر شده است.
 • مدت درمان : 26 ماه
 • ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای شدید دندانها در فک بالا همراه بیرون زدگی دندانهای نیش، کمبود فضای متوسط در فک پایین ، رابطه نامناسب دندانها
 • درمان : ارتودنسی ثابت دو فک همراه کشیدن چهاردندان آسیای میانی . در نهایت علاوه بر نظم دندانها، رابطه دندانها و جفت شدن دندانها کاملاً اصلاح شده است. 
 • مدت درمان : 29 ماه
 • ناهنجاری فکی بصورت عقب بودن فک پایین و افزایش ارتفاع صورت همراه دیده شدن زیاد لثه ها ، فاصله بین دندان ها بخصوص در فک بالا
 • درمان : ارتودنسی ثابت دو فک همراه جراحی دو فک که در نهایت علاوه جفت شدن صحیح و اصلاح نظم دندان ها ، نیم رخ صورت و نمای لبخند زیبایی ایجاد شده است.
 • درمان ارتودنسی کوتاه مدت
 • بهم ریختگی مختصر دندان های فک پایین و وضعیت مناسب نظم دندان ها  در فک بالا
 • درمان : ارتودنسی ثابت فک پایین مدت حدود 6 ماه ، در پایان برای حفظ نتیجه نگهدارنده ثابت پشت دندان های پایین قرار داده شده است.
 • ارتودنسی دندان نهفته
 • بهم ریختگی متوسط دندان ها و نهفتگی دندان نیش سمت چپ پایین
 • با درمان ارتودنسی ثابت دندان نیش دائمی بجای دندان شیری قرار داده شده است. لبه دندان های جلو که شکسته با درمان زیبایی و کامپوزیت بازسازی شده است.
 • بهم ریختگی دندانها و جلو بودن مختصر فک پایین
 • بعلت عدم تناسب سایز دندان های جلو در فک بالا و پایین همراه ارتودنسی ثابت یک دندان جلوی فک پایین کشیده شده است. با انتخاب طرح درمان مناسب بعد از درمان دندان ها به بهترین حالت جفت شده اند.
 • ارتودنسی فک بالا
 • بهم ریختگی دندان های فک بالا و انحراف میدلاین یا خط وسط قوس دندانی بالا به علت وجود یک دندان اضافه جلو در فک بالا. بیمار سابقه شکاف لب داشته که در کودکی با جراحی درمان شده است. با دستگاه ارتودنسی ثابت بعد از کشیدن دندان اضافی ارتودنسی فک بالا و پایین انجام شده است و میدلاین دندانی کاملاً اصلاح شده است.
 • ارتودنسی فک پایین
 • با ارتودنسی ثابت در فک پایین دندان ها کاملاً ردیف شده اند و قوس دندانی فکین بشکل ایده آل تنظیم ایجاد شده است.
 • درمان ارتودنسی اپن بایت
 • اپن بایت قدامی یعنی بهم نرسیدن دندان های جلو هنگام جفت شدن دندان ها. برای بهم رسیدن دندان ها و بستن اپن بایت حین ارتودنسی ثابت  از ترکیب اینتروژن دندان های خلفی  با مینی اسکرو و اکستروژن دندان های قدامی با الاستیک کمک گرفته شده است. بعد از درمان ارتودنسی با بهم رسیدن دندان های جلو فانکشن و غذا خوردن تسهیل شده است. پایین تر آمدن دندانهای جلو فک بالا باعث نمایش بیشتر دندان ها حین لبخند و بهبود زیبایی لبخند شده است.
 • لبخند زیبا توسط متخصص ارتودنسی
 • با اصلاح فرم قوس دندانی ، خط لبخند اصلاح شده و عرض قوس دندانی افزایش یافته است. متخصص ارتودنسی لبخندی زیبا  خلق کرده است.
 • ارتودنسی خواهران دوقلو
 • مشکلات ارتودنسی : نامرتبی دندان ها و بیرون زدگی دندان نیش ، جلو بودن فک بالا و در یکی از آنها دیپ بایت یا همپوشانی زیاد دندانهای جلو
 • درمان جامع توسط متخصص ارتودنسی با دستگاه ارتودنسی ثابت و استفاده از هدگیر به مدت 20 ماه
 • لبخند زیبا بعد از ارتودنسی
 • بعد از ارتودنسی دندان ها در فک پایین مرتب شده اند و موقعیت عمودی دندان های جلو تنظیم شده است. لبه دندان های جلو توسط متخصص ارتودنسی صاف شده اند که به اصلاح خط لبخند و خلق لبخندی زیبا منجر شده است.
 • ارتودنسی و جراحی جلو بودن فک پایین
 • جلو بودن فک پایین و چانه قبل از ارتودنسی مشهود است. بعد از آماده سازی دندان ها توسط متخصص ارتودنسی ، جراحی فک انجام شده است. ناهنجاری میان دوفک تقسیم شده؛ فک پایین عقب برده شده و فک بالا جلوتر آورده شده است. بعد از ارتودنسی و جراحی فک دندان ها بصورت صحیح جفت شده اند وعلاوه برتناسب چانه ، فرم لب ها و گونه اصلاح شده است.
 • ناهنجاری فک و رابطه دندانها ، جلو بودن فک همراه انحراف فک پایین به جلو (شیفت فانکشنال)
 • درمان : اصلاح رابطه دندانها با ارتودنسی ثابت دو فک بدون جراحی و بدون کشیدن دندان
 • ناهنجاری : دیاستم یا فاصله دندانهای جلو
 • درمان : ارتودنسی ثابت جهت بستن فضا و اصلاح رابطه دندانهای پیشین
 • ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای شدید
 • درمان : ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک
 • مدت درمان : دو سال
 • بهم ریختگی و کمبود فضای متوسط در فک بالا و خفیف در فک پایین
 • درمان : ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان با افزایش عرض قوس فک بالا ، عرض لبخند افزایش یافته و اصلاح خط لبخند و اصلاح جفت شدن دندانهای جلو انجام شده است
 • مدت درمان : 22 ماه
 • ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای متوسط در فک بالا و خفیف در فک پایین
 • درمان : ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان با افزایش عرض قوس فک بالا ، عرض لبخند افزایش یافته و اصلاح خط لبخند و اصلاح جفت شدن دندانهای جلو انجام شده است
 • مدت درمان : 22 ماه
 • اصلاح طرح لبخند با ارتودنسی
 • نامرتب بودن دندان ها و لبخند لثه ای
 • با ارتودنسی نظم دندان ها اصلاح شده است و توسط متخصص ارتودنسی طرح لبخند بصورت قوس لبخند موازی لب پایین طراحی شده است.
 • ناهنجاری : فاصله میان دندانهای جلو (دیاستم)
 • درمان : ارتودنسی ثابت در فک بالا جهت تقسیم فضا و درمان ترمیمی-زیبایی برای بازسازی دندانها با سایز بزرگتر
 • مدت درمان : 8 ماه
 • ناهنجاری : بهم ریختگی خفیف دندانها، رابطه نامناسب فک (عقب بودن فک پایین)  و فاصله دندانهای جلو
 • درمان :
  فاز اول) فانکشنال تراپی با دستگاه متحرک
  فاز دوم) ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان
  در نهایت علاوه بر نظم دندانها، رابطه فکی، جفت شدن دندانها و نیم رخ صورت کاملاً اصلاح شده است.
 • مدت درمان : دو سال
 • ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای متوسط دندانها که منجر به عدم رویش دندان نیش چپ پایین شده است.
 • درمان : شروع درمان در اواخر دوره دندانی مختلط (مناسبترین زمان) و بهره گیری کامل از فضای قوس کمک کرده تا درمان بدون کشیدن دندان انجام شود. با ارتودنسی ثابت دو فک دندانها بصورت ایده آل ردیف و جفت شده اند.
 • مدت درمان : دو سال
 • ناهنجاری : کمبود فضای متوسط  و بهم ریختگی دندان ها
 • درمان : ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان
 • ناهنجاری جلو بودن فک پایین و عقب بودن فک بالا
 • درمان : ارتودنسی ثابت دو فک همراه جارحی دو فک ، در نهایت رابطه دندان ها ، موقعیت چانه و فکین و فرم گونه اصلاح شده است و فضا در فک پایین جهت ایمپلنت باز شده است.
 • ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای خفیف تا متوسط در دو فک همراه جلو بودن فک بالا ( رابطه کلاس II اسکلتی و دندانی )
 • درمان : ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دودندان از فک بالا ، در نهایت علاوه بر نظم و جفت شدن صحیح دندانها، نمای صورت هم تغییرات مطلوب داشته است.
 • مدت درمان : 26 ماه
 • درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن 
 • درمان به موقع درسن مناسب با دوره کوتاه (حدود یکسال) و بهترین نتیجه
 • ارتودنسی آماده سازی ایمپلنت
 • کمبود مادرزادی دو دندان شماره دو بالا و فضا بین دندانها در فک بالا و پایین. در فک پایین با ارتودنسی ثابت فضاها بسته شده است و در فک بالا فضا برای جایگذاری دندان با دو ایمپلنت آماده شده است.
 • ارتودنسی دندان بیرون زده
 • نا مرتبی با بیرون زدگی دندان ها ی نیش و شیب دار شدن ( افزایش زاویه ) دندان ها همراه اپن بایت ( نرسیدن دندانهای جلو بالا و پایین بهم )
 • درمان با ارتودنسی ثابت و کشیدن چهار دندان آسیای کوچک : فضای کشیدن دندان صرف مرتب شدن و عقب کشیدن دندان ها شده و جفت شدن دندانها هم به بهترین حالت اصلاح شده است.
 • ارتودنسی جلو بودن دندان ها و فک بالا
 • درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین انجام شده است. برای عقب رفتن دندان های فک بالا و جفت شدن دندان ها با ارتودنسی ، دو دندان پرمولر یا آسیای کوچک از میان قوس دندان فک بالا کشیده شده است. مدت درمان ارتودنسی حدود 28 ماه طول کشیده است.
 • ارتودنسی قبل و بعد
 • قبل از ارتودنسی : نامرتبی و بهم ریختگی متوسط دندان ها و بیرون زدگی دندان های نیش
 • بعد از ارتودنسی : ردیف کردن و جفت شدن دندان ها توسط متخصص ارتودنسی با ارتودنسی ثابت
 • ارتودنسی اپن بایت و افزایش شیب دندان ها
 • ناهنجاری ارتودنسی : اپن بایت ( نرسیدن دندان های جلو ) و شیب زیاد دندان های جلو که موجب بیرون زدگی دندان ها می شود.
 • درمان ارتودنسی : همراه ارتودنسی ثابت چهار دندان کشیده شده است. بعد از ارتودنسی همپوشانی دندان های جلو ایده آل است و شیب دندان ها کاهش یافته و مناسب است.
 • ارتودنسی جلو بودن فک بالا
 • قبل از ارتودنسی : نامرتبی دندان ها و بیرون زدگی دندان نیش ، جلو بودن فک بالا و دیپ بایت یا همپوشانی زیاد دندانهای جلو
 • بعد از ارتودنسی با دستگاه ارتودنسی ثابت و هدگیر دندانها ردیف شده و بصورت صحیح جفت شده اند.
 • اصلاح طرح لبخند با ارتودنسی
 • با درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین ، دندان ها مرتب شده و طرح لبخند و خط لبخند اصلاح شده است.
 • قبل و بعد از ارتودنسی و جراحی فک
 • ارتودنسی و جراحی جلو بودن فک پایین و عقب بودن بالا ؛ بعد از آماده سازی ارتودنسی دندانها جراحی دو فک انجام شده است. فک بالا جلوتر و فک پایین عقب تر برده شده است.
 • درمان دندان نیش نهفته در کام و بهم ریختگی شدید دندانها
 • با ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان فضا ایجاد شده و دندان نیش داخل قوس قرار کرفته است.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH