هزینه ارتودنسی دندان ۱۴۰۱

آنچه درمان ارتودنسی در مطب دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی را متمایز میکند درمان با بهترین کیفیت توسط خود دکتر، صرف وقت بسیار، پیگیری منظم پیشرفت درمان و استفاده از بهترین مواد و وسایل می باشد. اطمینان داشته باشید که هزینه ارتودنسی به نسبت خدمات ارائه شده بسیار مناسب می باشد. لیست تعرفه ارتودنسی خدماتی که در مطب انجام می شود به شرح ذیل می باشد اما خواهشمند است پیش از مطالعه هزینه ارتودنسی در سال ۱۴۰۱ به نکات زیر دقت داشته باشید:

هزینه ارتودنسی سال 1400

نکات مهم برای هزینه ارتودنسی:

 • پرداخت هزینه ارتودنسی در مطب بصورت اقساط می باشد و تعداد اقساط بستگی به مدت درمان دارد.
 • تهیه فتوگرافی قبل و بعد از ارتودنسی بدون دریافت هرگونه هزینه انجام می شود.
 • بابت دستگاههایی که در لابراتوار ساخته می شوند مبلغی دریافت نمی شود.
 • شروع درمان ارتودنسی ثابت همراه پکیج بهداشت دهان و آموزش بهداشت توسط دکتر ارتودنسی می باشد.
 • نگهداری نتیجه درمان: در انتهای درمان ریتینر یا نگهدارنده ثابت و متحرک و ویزیتهای دوره نگهداری بعد از ارتودنسی هزینه ای درنظر گرفته نمی شود.
 • هزینه ارتودنسی نامرئی متحرک با استفاده از پلاک های شفاف ( اینویزالاین ) حداقل به اندازه ارتودنسی ثابت با براکت های سرامیکی می باشد و بسته به شدت مشکلات دندانهای فرد و تعداد پلاکهایی که لازم است هزینه درمان افزایش می یابد.
 • نیمی از هزینه اینویزالاین در ابتدا پرداخت می شود.
  برای درمانهای ارتودنسی کودکان که بصورت دو مرحله ای انجام می شود برای مرحله دوم (ارتودنسی ثابت) ده درصد تخفیف لحاظ می شود.

تعرفه ارتودنسی سال ۱۴۰۱ مانند سالهای گذشته در ابتدای سال تعیین شده است اگر تورم افزایش یابد در نیمه دوم سال از ابتدای مهرماه تعرفه جدید تعیین میگردد. در مطب دکتر مهریزی دکتر متخصص ارتودنسی قیمت ارتودنسی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد.

● تعرفه های ارتودنسی به تومان می باشد. 

قیمت ارتودنسی ۱۴۰۱

لیست هزینه ارتودنسی در مطب دکتر احسان مهریزی

 
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
قیمت ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف ۲۷.۰۰۰.۰۰۰
هزینه ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
 هزینه ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کلیر الاینر (اینویزالاین) هزینه متوسط ۴۵.۰۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی متحرک یک فک ۷.۵۰۰.۰۰۰
قیمت ارتودنسی متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک ۱۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینه های رکس ۱۰.۸۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک ۷.۷۰۰.۰۰۰
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک ) ۳۸.۰۰۰.۰۰۰
هزینه ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته ۳۸.۰۰۰.۰۰۰
اضافه شدن هدگیر به ثابت ۳.۵۰۰.۰۰۰
هر طرف SUS اضافه شدن فانکشنال ثابت ۷.۰۰۰.۰۰۰
مینی اسکرو هرعدد ۳.۰۰۰.۰۰۰
هزینه ارتودنسی اضافه براکت دیمون ۵.۸۰۰.۰۰۰
هزینه ارتودنسی اضافه براکت سرامیکی برای یک فک ۷.۵۰۰.۰۰۰
هزینه ارتودنسی اضافه براکت لینگوال برای هرفک ۱۷.۰۰۰.۰۰۰
اضافه شدن پالاتال بار ۲.۴۰۰.۰۰۰
فضا نگهدار دوطرفه ( لینگوال آرچ یا پالاتال بار ) ۴.۰۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم ۴۰۰.۰۰۰ یک قسط
قیمت پلاک ریتینر متحرک شفاف (قیمت ارتودنسی متحرک) ۱.۲۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه ارتودنسی پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده) ۲.۰۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه ارتودنسی پلاک فانکشنال جدید ( موارد فوق ) ۴.۰۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد براکت فلزی ۵۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد براکت سرامیکی لینگوال دیمون ۱.۵۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد باکال تیوب ۶۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه بلیچینگ یک فک ۲.۲۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه بلیچینگ دو فک ۳.۶۰۰.۰۰۰ یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف ) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه نایت گارد ۱.۴۰۰.۰۰۰ یک قسط
قیمت قالب مطالعه ۹۰۰.۰۰۰ یک قسط
ادامه درمان ثابت ( هر جلسه ) ۷۰۰.۰۰۰
هزینه ویزیت / مشاوره هزینه ارتودنسی ۱۰۰.۰۰۰
 • برای فتوگرافی قبل و بعد از درمان و دستگاههای ساخته شده در لابراتوار هزینه ای دریافت نمی شود. درمان ارتودنسی ثابت همراه با پکیج بهداشت دهان می باشد. برای ریتینرها (نگهدارنده متحرک و ثابت ) و ویزیتهای دوره نگهداری  هزینه ای دریافت نمی شود.
 • هزینه ارتودنسی نامرئی متحرک با پلاک های شفاف (اینویزالاین) بطور متوسط مشابه ارتودنسی ثابت متداول با براکت سرامیکی می باشد و بسته به شدت مشکلات دندانها و تعداد پلاکهای مورد نیاز هزینه افزایش می یابد.
 • برای درمانهای دو مرحله ای کودکان برای مرحله دوم (ارتودنسی ثابت) ده درصد تخفیف اعمال می شود.
 • تعرفه ها به تومان می باشد.

قیمت ارتودنسی دندان ۱۴۰۰

نیمه دوم در مطب دکتر مهریزی

درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر ۲۴.۰۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف ۲۱.۵۰۰.۰۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
 Adjunctiveارتودنسی ثابت نیم فک ۸.۲۰۰.۰۰۰
کلیر الاینر (اینویزالاین) هزینه متوسط ۳۶.۰۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی متحرک یک فک ۶.۰۰۰.۰۰۰
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
هزینه های رکس ۸.۶۰۰.۰۰۰
اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک ۶.۱۰۰.۰۰۰
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک ) ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
اضافه شدن هدگیر به ثابت ۲.۳۰۰.۰۰۰
  هر طرف SUS اضافه شدن فانکشنال ثابت ۵.۵۰۰.۰۰۰
مینی اسکرو هرعدد ۲.۳۰۰.۰۰۰
هزینه ارتودنسی اضافه براکت دیمون ۴.۶۰۰.۰۰۰
هزینه ارتودنسی اضافه براکت سرامیکی برای یک فک ۶.۰۰۰.۰۰۰
هزینه ارتودنسی اضافه براکت لینگوال برای هرفک ۱۳.۵۰۰.۰۰۰
اضافه شدن پالاتال بار ۱.۷۰۰.۰۰۰
فضا نگهدار دوطرفه ( هزینه ارتودنسی لینگوال آرچ یا پالاتال بار ) ۳.۲۰۰.۰۰۰ یک قسط
نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم ۳۰۰.۰۰۰ یک قسط
پلاک ریتینر متحرک شفاف (قیمت ارتودنسی متحرک) ۹۵۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه ارتودنسی پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده ) ۱.۳۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه ارتودنسی پلاک  فانکشنال جدید ( موارد فوق ) ۲.۸۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد براکت فلزی ۴۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد براکت سرامیکی لینگوال دیمون ۱.۲۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه ارتودنسی گذاشتن مجدد باکال تیوب ۵۰۰.۰۰۰ یک قسط
بلیچینگ خانگی یک فک با یک کیت ۲.۱۰۰.۰۰۰ یک قسط
بلیچینگ خانگی دو فک با یک کیت ۲.۸۰۰.۰۰۰ یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف ) ۸.۰۰۰.۰۰۰ یک قسط
نایت گارد ۱.۱۰۰.۰۰۰ یک قسط
قالب مطالعه ۷۵۰.۰۰۰ یک قسط
ادامه درمان ثابت ( هر جلسه ) ۵۵۰.۰۰۰
ویزیت / مشاوره هزینه ارتودنسی ۶۰.۰۰۰

هزینه ارتودنسی ۱۴۰۰

نیمه اول سال ۱۴۰۰

نوع درمان ارتودنسی هزینه توضیحات
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر ۲۱.۰۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر ۱۳.۵۰۰.۰۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف ۱۹.۰۰۰.۰۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
  ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive ۷.۲۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی متحرک یک فک ۵.۲۰۰.۰۰۰
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک ۱۰.۵۰۰.۰۰۰
های رکس ۷.۵۰۰.۰۰۰
اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک ۵.۳۰۰.۰۰۰
درمان ارتوسرجری (جراحی فک) ۲۶.۰۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته ۲۶.۰۰۰.۰۰۰
اضافه شدن هدگیر به ثابت ۲.۰۰۰.۰۰۰
 اضافه شدن فانکشنال ثابت SUS هر طرف ۴.۵۰۰.۰۰۰
مینی اسکرو هرعدد ۲.۰۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت دیمون ۴.۰۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک ۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک ۱۱.۵۰۰.۰۰۰
اضافه شدن پالاتال بار ۱.۵۰۰.۰۰۰
فضا نگهدار دوطرفه ( لینگوال آرچ یا پالاتال بار ) ۲.۸۰۰.۰۰۰ یک قسط
نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم ۲۵۰,۰۰۰ یک قسط
پلاک ریتینر متحرک شفاف ۸۵۰,۰۰۰ یک قسط
هزینه پلاک جدید (گمشده یا شکسته یا عدم استفاده) ۱.۱۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه پلاک  فانکشنال جدید (موارد فوق) ۲.۳۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه  گذاشتن مجدد براکت فلزی ۳۵۰,۰۰۰ یک قسط
هزینه  گذاشتن مجدد براکت سرامیکی  لینگوال دیمون ۱.۰۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه  گذاشتن مجدد  باکال تیوب ۴۵۰,۰۰۰ یک قسط
بلیچینگ خانگی یک فک با یک کیت ۱.۸۰۰.۰۰۰ یک قسط
بلیچینگ خانگی دو فک با یک کیت ۲.۴۰۰.۰۰۰ یک قسط
آنتی اسنورینگ (ضد خروپف) ۷.۰۰۰.۰۰۰ یک قسط
نایت گارد ۱.۰۰۰.۰۰۰ یک قسط
قالب مطالعه ۷۰۰,۰۰۰ یک قسط
ادامه درمان ثابت (هر جلسه) ۵۰۰,۰۰۰
ویزیت / مشاوره ۶۰,۰۰۰

هزینه ارتودنسی سال ۹۹

نوع درمان ارتودنسی هزینه  
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر ۱۷.۰۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر کراودینگ خفیف ۱۵.۰۰۰.۰۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر کراودینگ خفیف ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive ۶.۰۰۰.۰۰۰
ارتودنسی متحرک یک فک ۴.۲۰۰.۰۰۰
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک ۸.۵۰۰.۰۰۰
های رکس ( Hyrax ) ۶.۰۰۰.۰۰۰
اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک ۴.۲۰۰.۰۰۰
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک ) ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
اضافه شدن هدگیر به ثابت ۱.۵۰۰.۰۰۰
اضافه شدن فانکشنال ثابت SUS هر طرف ۳.۵۰۰.۰۰۰
مینی اسکرو هرعدد ۱.۵۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت دیمون هر فک ۱.۵۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک ۴.۰۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک ۹.۰۰۰.۰۰۰
نگهدارنده ثابت هر دندان ( fixed retainer ) جدید یا ترمیم ۲۰۰.۰۰۰ یک قسط
فضا نگهدار دوطرفه (  لینگوال آرچ یا پالاتال بار ) ۲.۳۰۰.۰۰۰ یک قسط
 پلاک ریتینر متحرک شفاف  ۷۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده ) ۹۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه پلاک  فانکشنال جدید ( موارد فوق ) ۱.۹۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه شکستن براکت فلزی ۳۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه شکستن براکت سرامیکی لینگوال و دیمون ۸۵۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه شکستن باکال تیوب ۴۰۰.۰۰۰ یک قسط
بلیچینگ خانگی یک فک با یک کیت ۱.۵۰۰.۰۰۰ یک قسط
بلیچینگ خانگی دو فک با یک کیت ۲.۰۰۰.۰۰۰ یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف ) ۵.۵۰۰.۰۰۰ یک قسط
نایت گارد ۸۰۰.۰۰۰ یک قسط
قالب مطالعه ۶۰۰.۰۰۰ یک قسط
ویزیت / مشاوره ۵۰.۰۰۰

قیمت ارتودنسی سال ۹۹ نیمه اول

نوع درمان ارتودنسی هزینه  
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر ۱۷.۰۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر کراودینگ خفیف ۱۵.۰۰۰.۰۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر کراودینگ خفیف ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive ۶.۰۰۰.۰۰۰
ارتودنسی متحرک یک فک ۴.۲۰۰.۰۰۰
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک ۸.۵۰۰.۰۰۰
های رکس ( Hyrax ) ۶.۰۰۰.۰۰۰
اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک ۴.۲۰۰.۰۰۰
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک ) ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
اضافه شدن هدگیر به ثابت ۱.۵۰۰.۰۰۰
اضافه شدن فانکشنال ثابت SUS هر طرف ۳.۵۰۰.۰۰۰
مینی اسکرو هرعدد ۱.۵۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت دیمون هر فک ۱.۵۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک ۴.۰۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک ۹.۰۰۰.۰۰۰
نگهدارنده ثابت هر دندان ( fixed retainer ) جدید یا ترمیم ۲۰۰.۰۰۰ یک قسط
فضا نگهدار دوطرفه (  لینگوال آرچ یا پالاتال بار ) ۲.۳۰۰.۰۰۰ یک قسط
 پلاک ریتینر متحرک شفاف  ۷۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده ) ۹۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه پلاک  فانکشنال جدید ( موارد فوق ) ۱.۹۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه شکستن براکت فلزی ۳۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه شکستن براکت سرامیکی لینگوال و دیمون ۸۵۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه شکستن باکال تیوب ۴۰۰.۰۰۰ یک قسط
بلیچینگ خانگی یک فک با یک کیت ۱.۵۰۰.۰۰۰ یک قسط
بلیچینگ خانگی دو فک با یک کیت ۲.۰۰۰.۰۰۰ یک قسط
آنتی اسنورینگ ( ضد خروپف ) ۵.۵۰۰.۰۰۰ یک قسط
نایت گارد ۸۰۰.۰۰۰ یک قسط
قالب مطالعه ۶۰۰.۰۰۰ یک قسط
ویزیت / مشاوره ۵۰.۰۰۰

هزینه ارتودنسی دندان در سال ۹۹

اینکه هزینه ارتودنسی شما چقدر است برای هر فرد به طرح درمان ارتودنسی مخصوص آن فرد بستگی دارد. بر اساس طول مدت درمان، تعداد جلسات، زمان صرف شده در جلسات، سختی کار و وسایل مورد استفاده قیمت ارتودنسی متفاوت است. تعیین طرح درمان ، نوع دستگاه و مدت درمان و بعد هزینه تقریبی ارتودنسی برای هر فرد، نیازمند معاینه بالینی دقیق و بررسی رادیوگرافی هاست که در نهایت با در نظر گرفتن شرایط دندان های فک بالا، فک پایین، جفت شدن دندانها، اسکلت صورت، بافت نرم بخصوص لبها، سلامت لثه ها و دندان ها، سن، جنس و بویژه خواسته های بیمار تعیین می شود.

اگر قصد انجام درمان ارتودنسی را دارید ابتدا برای مشاوره وقت بگیرید بعد از معاینه و بررسی رادیوگرافی دقیق ترین اطلاعات را به شما خواهیم داد و بهترین طرح درمان برای شما بر اساس اصول علمی تعیین خواهد شد.

تعرفه ارتودنسی دندان در سال ۹۸

هزینه ارتودنسی در مطب دکتر مهریزی بهترین متخصص ارتودنسی تهران با بهترین و دقیق ترین درمان و استفاده از بهترین مواد و وسایل ، بصورت کاملاً منصفانه تعیین می شود. جهت دانستن تفاوت ما و دیگران صفحه خدمات ویژه مطب را مشاهده نمایید.

هزینه ارتودنسی سال ۹۷

در مطب دکتر مهریزی دکتر متخصص ارتودنسی خوب سعادت آباد به شرح ذیل می باشد. این قیمت ها برای سال ۹۷ می باشد و برای افرادی می باشد که درمان ارتودنسی دندان خود را در سال ۹۷ شروع کرده اند. پرداخت هزینه ارتودنسی به طور متعارف بصورت اقساطی می باشد و مدت اقساط بستگی به مدت درمان دارد. برای فتوگرافی و دستگاههای ساخته شده در لابراتوار ارتودنسی هزینه ای دریافت نمی شود. درمان ارتودنسی ثابت همراه با پکیج بهداشت دهان می باشد. برای ریتینریا نگهدارنده ثابت و متحرک مورد نیاز هر بیمار و ویزیتهای دوره نگهداری (Retention) بعد از ارتودنسی هزینه ای دریافت نمی شود. ●  هزینه ارتودنسی نامرئی متحرک ( اینویزالاین ) با پلاک های شفاف ( الاینر ) مشابه ارتودنسی ثابت متداول با براکت های فلزی می باشد و بستگی به شدت نامرتبی دندان ها و تعداد الاینرهای اینویزیلاین ساخته شده دارد. حدود نصف هزینه اینویزالاین در ابتدا دریافت می شود. اگر قصد انجام درمان ارتودنسی را دارید ابتدا برای مشاوره وقت بگیرید بعد از معاینه و بررسی رادیوگرافی دقیق ترین اطلاعات را به شما خواهیم داد و بهترین طرح درمان برای شما بر اساس اصول علمی تعیین خواهد شد. برای فتوگرافی و دستگاههای ساخته شده در لابراتوار هزینه ای دریافت نمی شود. درمان ارتودنسی ثابت همراه با پکیج بهداشت دهان می باشد. برای ریتینرها و ویزیتهای دوره نگهداری (Retention) هزینه ای دریافت نمی شود. هزینه درمان ارتودنسی نامرئی متحرک با پلاک های شفاف مشابه ارتودنسی ثابت متداول با براکت های فلزی می باشد. ● تعرفه ها به تومان می باشد.

قیمت ارتودنسی در سال ۹۸

نوع درمان ارتودنسی هزینه  اقساط
 درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
 درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر ۶.۹۰۰.۰۰۰
 ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر mild crowding ۹.۴۰۰.۰۰۰
 ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینرmild crowding ۵.۸۰۰.۰۰۰
 ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive ۳.۶۰۰.۰۰۰
 درمان ارتودنسی متحرک یک فک ۲.۷۰۰.۰۰۰
 درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک ۵.۵۰۰.۰۰۰
 درمان ارتودنسی متحرک یک فک و ثابت دو فک ۱۲.۸۰۰.۰۰۰
 درمان ارتودنسی با Hyrax  ثابت دو فک ۱۳.۴۰۰.۰۰۰
 درمان ارتودنسی متحرک فانکشنال و ثابت دو فک ۱۴.۲۰۰.۰۰۰
 درمان ارتوسرجری ( جراحی فک ) ۱۲.۸۰۰.۰۰۰
 درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته ۱۲.۸۰۰.۰۰۰
 اضافه شدن هدگیر به ثابت ۷۰۰.۰۰۰
 اضافه شدن فانکشنال ثابت SUS ۱.۵۰۰.۰۰۰
 مینی اسکرو هرعدد ۶۵۰.۰۰۰
 درمان ارتودنسی متحرک بالا همراه فضا نگهدار پایین ۳.۵۰۰.۰۰۰
 هزینه اضافه براکت Self Ligating / Damon برای هرفک ۹۰۰.۰۰۰
 هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک ۲.۲۰۰.۰۰۰
 هزینه اضافه براکت سرامیکی برای دو فک ۴.۰۰۰.۰۰۰
 هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک ۴.۰۰۰.۰۰۰
نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم ۱۲۰.۰۰۰ یک قسط
فضا نگهدار دوطرفه ( لینگوال آرچ ) ۱.۲۵۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده ) ۴۵۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه پلاک فانکشنال جدید ( موارد فوق ) ۱.۰۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه شکستن براکت فلزی ۲۰۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه شکستن براکت سرامیکی و لینگوال ۵۵۰.۰۰۰ یک قسط
هزینه شکستن باکال تیوب ۲۴۰.۰۰۰ یک قسط
بلیچینگ یک فک با یک کیت ۹۰۰.۰۰۰ یک قسط
بلیچینگ دو فک با یک کیت ۱.۲۰۰.۰۰۰ یک قسط
نایت گارد ۵۰۰.۰۰۰ یک قسط
 ویزیت / مشاوره

۵۰.۰۰۰

یک قسط

قیمت ارتودنسی دندان سال ۹۷

هزینه ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر۸.۰۰۰.۰۰۰
هزینه ی ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر mild crowding۶.۸۰۰.۰۰۰
تعرفه ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر mild crowding۴.۲۰۰.۰۰۰
قیمت ارتودنسی ثابت دندان نیم فک Adjunctive۲.۵۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی متحرک یک فک۲.۰۰۰.۰۰۰
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک۴.۰۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی متحرک یک فک و ثابت دو فک۹.۲۰۰.۰۰۰
و ثابت دو فکHyraxدرمان ارتودنسی با۹.۲۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی متحرک فانکشنال و ثابت دو فک۱۰.۲۰۰.۰۰۰
درمان ارتوسرجری ( جراحی فک )۹.۲۰۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته۹.۲۰۰.۰۰۰
اضافه شدن هدگیر به ثابت۵۰۰.۰۰۰
SUSاضافه شدن فانکشنال ثابت۹۵۰.۰۰۰
مینی اسکرو هرعدد۳۵۰.۰۰۰
درمان ارتودنسی متحرک بالا همراه فضا نگهدار پایین۲.۵۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت Self Ligating / Damon برای هرفک۶۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای هرفک۱.۱۰۰.۰۰۰
هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک۲.۴۰۰.۰۰۰
نگهدارنده ثابت هر دندان (fixed retainer) جدید یا ترمیم۹۰.۰۰۰
فضا نگهدار دوطرفه ( لینگوال آرچ )۹۰۰.۰۰۰
هزینه پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده )۲۸۰.۰۰۰
هزینه پلاک فانکشنال جدید ( موارد فوق )۶۸۰.۰۰۰
جریمه شکستن براکت فلزی۱۳۰.۰۰۰
جریمه شکستن براکت سرامیکی و لینگوال۳۰۰.۰۰۰
جریمه شکستن باکال تیوب۱۶۰.۰۰۰
بلیچینگ یک فک با یک کیت۶۰۰.۰۰۰
بلیچینگ دو فک با یک کیت۸۰۰.۰۰۰
نایت گارد۳۶۰.۰۰۰
ویزیت / مشاوره۴۰.۰۰۰

این هزینه ها مختص مطب دکتر مهریزی بهترین متخصص ارتودنسی غرب تهران می باشد.

۱۸ پاسخ

 1. سلام، وقت بخیر
  من دوتا دندان جلویی فک بالام یکم انحنا داره (شکلش شبیه به پرانتز شده که یکم انحنا داره و صاف نیست) ، میگن به خاطر جویدن انگشت شست تو دوران کودکی این شکلی شده..!!
  خواستم بپرسم که آیا با ارتودنسی صاف میشه؟ ممنون میشم جواب رو به ایمیلم ارسال کنید. سپاس

  1. نظم دندانها براحتی و در مدت کوتاهی درحدود یکسال با ارتودنسی ثابت اصلاح می شود اما اگر جفت شدن دندانها و روابط فکی مشکلی داشته باشد نیازمند درمانهای مفصلتری می باشد. در هر صورت باید معاینه و بررسی رادیوگرافی انجام شود. هزینه ارتودنسی ثابت برای شما در سایت درج شده است.

  1. درست است که دندانهای جلو توجه اصلی شماست اما درمان ارتودنسی صحیح علاوه برمرتب کردن دندانها روابط و جفت شدن دندانها را تصحیح میکند که با در نظر گرفتن بافت نرم صورت بخصوص لبها، لثه و وضعیت استخوانهای فک انجام می شود.

   1. سلام اقای دکتر من دوتا از دندانهای فک بالام نسبت به بقیه دندونها کج تره
    اونم چون توی بچگی دندونهای شیری رو بزور کندم
    این انحنای دندونهام با ارتودنسی باید درست شه یا نه؟؟

 2. سلام خسته نباشید
  من مشکلی ک دارم یکم عجیبه و شاید شایع نباشه خیلی.
  من چند سال پیش ارتودنسی انجام دادم اما متوجه شدم که دندان های فک بالا در یک طرف صورتم مثل یک خط راست و بدون هیچ انحنایی کنار هم هستن!! در حالیکه در طرف دیگه صورتم کاملا طبیعی و به صورت عادی هستن. آیا این قضیه با ارتودنسی مجدد درمان میشه؟
  این موضوع باعث شده یک طرف صورتم کاملا کج ب نظر برسه و خیلی تاثیر بدی گذاشته
  نمی‌دونم تا چ حد متوجه منظورم شدید؟ دندان های من بدون فاصله و مرتب هستن ولی موقعیت شون در دو طرف صورتم قرینه نیست. و اینم بگم که اون موقعی ک ارتودنسی انجام دادم ب دستور پزشکم یک دندان رو کشیدم ک دقیقا همون سمت صورتم هست ک میگم مشکل داره
  هزینه حدودی هم اگه بگید ممنون میشم

 3. من دندون دومم با تصادفی که کردم از ریشه افتاد و بعداز ۴ساعت دوباره کاشتمش همون دندون رو یه مدت هم اسپیلنت بود. جدا از این قضیه دندون من یکم نامرتبه یعنی دندون های دوم من هم از سمت چپ و راست رویه لثه در اومدن
  میخواستم بدونم به توجه ب در اومدن دندون دومم (لازمه بگم دندون یکمم عصبش فطع شده نه دندون یکم و نه دومم هیچ عصبی ندارن ومن حسی ندارم) میتونم الان ارتودنسی انجام بدم یا نه؟!

 4. سلام دکتر من یکی از دندونای جلویی سمت راست فک بالام پشت یه دندون دیگست وفضای تقریبا کمی داره که کنار یکدیگر قرار بگیرند امکان درمانش وجود داره یا باید کشیده بشه چه ارتودنسی ای نیاز داره حدودا هزینش چقدر میشه؟ ممنون ازشما

 5. باسلام خدمت شما..من دوتا دندونام بخاطر لق شدن کج شدن…یکی ب سمت عقب رفته و یکی ب سمت بیرون روی دندون بالایی جلوییم اومده… هزینه ارتودنسی ثابت فقط برای همین دو دندون چقد میشه. ممنون

 6. سلام وقت بخیر
  از فک بالا دو دندان و فک پایین چهار دندان نامرتب باشه با ارتودنسی اوکی میشه و هزینه ارتودنسی ب میزان شش دندان محاسبه میشه یا کل فک بالا و پایین؟؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۴.۶/۵ - (۱۲۵ امتیاز)