نمونه درمان ارتودنسی ثابت

 

توضیح درمان

خانم جوانی برای زیبایی دندانها و لبخند به کلینیک ما آمدند.

درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان برای ایشان در هر دو فک انجام شد.

درمان با نتیجه عالی به اتمام رسید و علاوه بر ردیف شدن کامل دندانها، چفت شدن دندانها بصورت مناسب برقرار شد.

برای حفظ نتیجه کار علاوه بر نگهدارنده متحرک شفاف، در هر دو فک نگهدارنده ثابت هم پشت دندانها قرار داده شد.

 

دکتر احسان مهریزی متخصص ارتودنسی