نمونه درمان جراحی فک

توضیحات درمان

درمان خانمی با مشکلات جلو بودن فک پایین، اپن بایت یعنی بهم نرسیدن دندانهای جلو و عدم تناسب صورت بخصوص چانه برجسته. طرح درمان ارتودنسی بخاطر کم بودن نامرتبی دندانها بدون کشیدن دندان و طرح درمان جراحی با مشاوره جراح محترم فک و صورت بصورت جراحی دو فک برنامه ریزی شد.

بعد از آماده سازی دندانها با ارتودنسی ثابت و قالبگیری ، مدل سرجری به تأیید متخصص جراحی فک و صورت رسید، جراحی انجام شد و بعد از یک ماه که ایشان زیر نظر جراح بودند درمان ارتودنسی در چند ماه پیگیری و به زیبایی تمام شد.
علاوه بر چفت شدن صحیح دندانها، تناسب صورت برقرار شد.